സ്റ്റാർ വാല്യൂ കുറഞ്ഞ ശ്രീനിതിയെ ഗൗനിക്കാതെ യാഷിനു മാത്രം കൈ കൊടുത്ത് സുപ്രിയ;വീഡിയോ

മലയാളക്കരയെ തന്നെ ഇളക്കിമറിച്ച ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു കെജിഎഫ് ടു. മികച്ച ഒരു സ്വീകാര്യത …

സ്റ്റാർ വാല്യൂ കുറഞ്ഞ ശ്രീനിതിയെ ഗൗനിക്കാതെ യാഷിനു മാത്രം കൈ കൊടുത്ത് സുപ്രിയ;വീഡിയോ Read More »