യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ ബ്ലോഗർ ശ്രീകാന്ത് വെട്ടിയാർ കീഴടങ്ങി.!

സൈബർ ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച ഒരു പരാതിയായിരുന്നു ബ്ലോഗറായ ശ്രീകാന്ത് വെട്ടിയാർക്കെതിരെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീയുടെ …

യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ ബ്ലോഗർ ശ്രീകാന്ത് വെട്ടിയാർ കീഴടങ്ങി.! Read More »