ഏത് റോൾ കൊടുത്താലും നിസ്സംഗ ഭാവം എന്ന മീറ്ററിൽ മാത്രം അഭിനയികുന്ന നടൻ. സുരാജിന്റെ അഭിനയത്തെ വിമർശിച്ച് ആരാധകൻ |Suraj Venjaramood acting criticizes by fan

ഏത് റോൾ കൊടുത്താലും നിസ്സംഗ ഭാവം എന്ന മീറ്ററിൽ മാത്രം അഭിനയികുന്ന നടൻ. സുരാജിന്റെ അഭിനയത്തെ വിമർശിച്ച് ആരാധകൻ |Suraj Venjaramood acting criticizes by fan Read More

ചാക്കോച്ചൻറെയും സുപ്രിയയുടെയും ഇംഗ്ലീഷിന് കിടിലൻ കൗണ്ടറുമായി സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട്. വേദിയിൽ ഉള്ളവരെ പോലും പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിച്ച തമാശ. |Suraj’s comment making fun of Supriya and Kunchacko Boban

ചാക്കോച്ചൻറെയും സുപ്രിയയുടെയും ഇംഗ്ലീഷിന് കിടിലൻ കൗണ്ടറുമായി സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട്. വേദിയിൽ ഉള്ളവരെ പോലും പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിച്ച തമാശ. |Suraj’s comment making fun of Supriya and Kunchacko Boban Read More