ശോഭന, ഉർവശി, രേവതി, പണ്ട് ആക്ടിംഗ് ടാലെന്റിൽ ഇവരുടെ പേരായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ സ്ഥാനത്തേക്കാണ് സ്വാസിക മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.|Fan boy talkes Swasika Vijay is very talented actress

ശോഭന, ഉർവശി, രേവതി, പണ്ട് ആക്ടിംഗ് ടാലെന്റിൽ ഇവരുടെ പേരായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ സ്ഥാനത്തേക്കാണ് സ്വാസിക മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.|Fan boy talkes Swasika Vijay is very talented actress Read More

നമ്മുടെ കതക്കിന്റെ ഡോർ നമ്മൾ എടുത്തു കൊടുക്കാതെ ആരും അകത്തേക്ക് കടന്നു വരില്ല, സ്ത്രീ സംഘടനകളുടെ ആവിശ്യം ഇല്ല – സ്വാസിക |Swasika Vijay talkes about Casting Couch

നമ്മുടെ കതക്കിന്റെ ഡോർ നമ്മൾ എടുത്തു കൊടുക്കാതെ ആരും അകത്തേക്ക് കടന്നു വരില്ല, സ്ത്രീ സംഘടനകളുടെ ആവിശ്യം ഇല്ല – സ്വാസിക |Swasika Vijay talkes about Casting Couch Read More

എന്റെ ഭർത്താവ് കുറെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ എനിക്ക് വയ്ക്കുന്ന ആളാകണം, രാവിലെ എണീറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലു തൊട്ടു തൊഴണമെനിക്ക്, ഭർതൃസങ്കൽപ്പങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്വാസിക|Swasika about Husband Concepts

എന്റെ ഭർത്താവ് കുറെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ എനിക്ക് വയ്ക്കുന്ന ആളാകണം, രാവിലെ എണീറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലു തൊട്ടു തൊഴണമെനിക്ക്, ഭർതൃസങ്കൽപ്പങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്വാസിക|Swasika about Husband Concepts Read More

ഞങ്ങളുടെ ശരീ_രം ഒരുമിച്ച് ഒരു കട്ടിലിൽ കിടന്നിളകി മറിയുമ്പോഴും എനിക്കൊ സ്വാസികയ്ക്കോ ആ കഥാപാത്രത്തിന്റെ വികാര_മായിരുന്നില്ലല്ലോ.? |Alenciar Talks about Chathuram movie and Swasika

ഞങ്ങളുടെ ശരീ_രം ഒരുമിച്ച് ഒരു കട്ടിലിൽ കിടന്നിളകി മറിയുമ്പോഴും എനിക്കൊ സ്വാസികയ്ക്കോ ആ കഥാപാത്രത്തിന്റെ വികാര_മായിരുന്നില്ലല്ലോ.? |Alenciar Talks about Chathuram movie and Swasika Read More

ഇന്റിമേറ്റ് രംഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് താൻ ചെയ്തിരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്വാസിക |Swasika on some of the things she used to do before doing intimate scenes

ഇന്റിമേറ്റ് രംഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് താൻ ചെയ്തിരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്വാസിക |Swasika on some of the things she used to do before doing intimate scenes Read More

ഒന്നും ക്യാമറ ട്രിക്ക് അല്ല..! ഇന്റിമേറ്റ് രംഗങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് തന്നെയാണ്, ചുറ്റും ആളുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നില്ല…|Swasika on controversial scenes in Chaturam movie

ഒന്നും ക്യാമറ ട്രിക്ക് അല്ല..! ഇന്റിമേറ്റ് രംഗങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് തന്നെയാണ്, ചുറ്റും ആളുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നില്ല…|Swasika on controversial scenes in Chaturam movie Read More

ഷൂട്ടിങ്ങിന് എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ ഡ്രസ്സ്‌ മാറിമാറി ഇടുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അമ്മയുടെ കണ്ണ് തള്ളി. |Swasika Vijay talkes about Chaturam movie

ഷൂട്ടിങ്ങിന് എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ ഡ്രസ്സ്‌ മാറിമാറി ഇടുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അമ്മയുടെ കണ്ണ് തള്ളി. |Swasika Vijay talkes about Chaturam movie Read More

കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിച്ചു..!ത്രസിപ്പിക്കുന്ന രംഗങ്ങളും ത്രില്ലടിപ്പിക്കുന്ന ഡയലോഗുകളുമായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആകാൻ ചതുരം ട്രെയിലറെത്തി|chathuram movie trailer out now

കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിച്ചു..!ത്രസിപ്പിക്കുന്ന രംഗങ്ങളും ത്രില്ലടിപ്പിക്കുന്ന ഡയലോഗുകളുമായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആകാൻ ചതുരം ട്രെയിലറെത്തി|chathuram movie trailer out now Read More