ഞാനെന്റെ നിലപാടിൽ തന്നെ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു. അവസരങ്ങൾ നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ വീഴാതിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്, സ്വാസിക |Swasika talkes about I stand by my position. If opportunities are given, one should not fall for them

ഞാനെന്റെ നിലപാടിൽ തന്നെ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു. അവസരങ്ങൾ നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ വീഴാതിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്, സ്വാസിക |Swasika talkes about I stand by my position. If opportunities are given, one should not fall for them Read More

“സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലുള്ള അയ്യപ്പന്റെ രൂപം ഉണ്ണിയുടെ രൂപം ആയി മാറി” – മാളികപുറം സിനിമയെ കുറിച്ച് സ്വാസിക വിജയ് |Swaika Vijay talkes about Malikapuram movie

“സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലുള്ള അയ്യപ്പന്റെ രൂപം ഉണ്ണിയുടെ രൂപം ആയി മാറി” – മാളികപുറം സിനിമയെ കുറിച്ച് സ്വാസിക വിജയ് |Swaika Vijay talkes about Malikapuram movie Read More

“ചതുരത്തിന്റെ പ്രിവ്യൂ ഷോ കണ്ടിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി,പിന്നീട് വിമർശനങ്ങൾക്കു മറുപടി പറഞ്ഞത് അമ്മയായിരുന്നു ;സ്വാസിക.|Swsika Vijay Talks Chathuram Movie

“ചതുരത്തിന്റെ പ്രിവ്യൂ ഷോ കണ്ടിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി,പിന്നീട് വിമർശനങ്ങൾക്കു മറുപടി പറഞ്ഞത് അമ്മയായിരുന്നു ;സ്വാസിക.|Swsika Vijay Talks Chathuram Movie Read More

പ്രണയവും കാ മവും സ്ത്രീകൾക്ക് ബാധകമല്ലേ പുരുഷനെപ്പോലെ തന്നെ എല്ലാ സുഖങ്ങളും വികാരങ്ങളും സ്ത്രീകളുടെയും അവകാശമാണ്. വിമർശിക്കാൻ വന്നവർക്ക് മാസ്സ് മറുപടി ആയി നടി സ്വാസിക.!!Actress Swasika responds to those who criticized the teaser | Chathuram Movie

പ്രണയവും കാ മവും സ്ത്രീകൾക്ക് ബാധകമല്ലേ പുരുഷനെപ്പോലെ തന്നെ എല്ലാ സുഖങ്ങളും വികാരങ്ങളും സ്ത്രീകളുടെയും അവകാശമാണ്. വിമർശിക്കാൻ വന്നവർക്ക് മാസ്സ് മറുപടി ആയി നടി സ്വാസിക.!!Actress Swasika responds to those who criticized the teaser | Chathuram Movie Read More

ഈ കിടപ്പ് ശരിക്കും കബിയാണ്. കളി തുടങ്ങുന്നു..!സ്വാസികയുടെയും റോഷന്റെയും ചൂടൻ സീനുമായി ചതുരം പോസ്റ്റർ വൈറൽ.|Chaturam movie’s motion poster viral|

ഈ കിടപ്പ് ശരിക്കും കബിയാണ്. കളി തുടങ്ങുന്നു..!സ്വാസികയുടെയും റോഷന്റെയും ചൂടൻ സീനുമായി ചതുരം പോസ്റ്റർ വൈറൽ.|Chaturam movie’s motion poster viral| Read More