“വയസ്സായാലും ഉൻ സ്റ്റൈലും അഴകും ഉന്നൈ വിട്ടു പോവാതെ” രമ്യ കൃഷ്ണന്റെ വാക്കുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് പ്രേക്ഷകർ |Rajanikanth surprise birthday gift by jailer team

“വയസ്സായാലും ഉൻ സ്റ്റൈലും അഴകും ഉന്നൈ വിട്ടു പോവാതെ” രമ്യ കൃഷ്ണന്റെ വാക്കുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് പ്രേക്ഷകർ |Rajanikanth surprise birthday gift by jailer team Read More

എന്നെ പൊട്ടൻ ആക്കുവാണോ.? മാധ്യമപ്രവർത്തകരുമായി തർക്കം. വിനായകൻ അവസാനം രംഗം കൈവിട്ടു പോകും എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ മാപ്പ് പറഞ്ഞു വിനായകൻ.

എന്നെ പൊട്ടൻ ആക്കുവാണോ.? മാധ്യമപ്രവർത്തകരുമായി തർക്കം. വിനായകൻ അവസാനം രംഗം കൈവിട്ടു പോകും എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ മാപ്പ് പറഞ്ഞു വിനായകൻ. Read More

വിനായകൻ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചു ഗായത്രി സുരേഷ്. എന്നോട് ആണ് ചോദിച്ചത് എങ്കിൽ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ..

വിനായകൻ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചു ഗായത്രി സുരേഷ്. എന്നോട് ആണ് ചോദിച്ചത് എങ്കിൽ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ.. Read More

10 വർഷം കഴിഞ്ഞു ലഭിച്ച സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ സമ്മതിക്കൂ..! വിനായകൻ പറഞ്ഞതിന് ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നത് ഞാൻ. നവ്യ നായർ;വീഡിയോ

10 വർഷം കഴിഞ്ഞു ലഭിച്ച സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ സമ്മതിക്കൂ..! വിനായകൻ പറഞ്ഞതിന് ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നത് ഞാൻ. നവ്യ നായർ;വീഡിയോ Read More

കളി എന്നത് വിനായകൻ പറഞ്ഞത് പോലെ ചോദിച്ചു വാങ്ങേണ്ട ഒന്നല്ല, വിനായകനെ വിമർശിച്ചു സിൻസി അനിൽ.

കളി എന്നത് വിനായകൻ പറഞ്ഞത് പോലെ ചോദിച്ചു വാങ്ങേണ്ട ഒന്നല്ല, വിനായകനെ വിമർശിച്ചു സിൻസി അനിൽ. Read More

ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ പത്ത് സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപെട്ടിട്ടുണ്ട്, മാധ്യമങ്ങളോട് പൊട്ടിതെറിച്ചു വിനായകൻ;വീഡിയോ

ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ പത്ത് സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപെട്ടിട്ടുണ്ട്, മാധ്യമങ്ങളോട് പൊട്ടിതെറിച്ചു വിനായകൻ;വീഡിയോ Read More

അയ്യങ്കാളി ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ലൈംഗീക ചുവയോടെ ഒരു ദളിത് പെൺകുട്ടിയോട് സംസാരിച്ച വിനായകന്റെ മുഖത്ത് ആദ്യം അടിക്കുമായിരുന്നു… പടയ്ക്ക് എതിരെ പട പുറപ്പാടോടെ ഹരീഷ് പേരടി.

അയ്യങ്കാളി ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ലൈംഗീക ചുവയോടെ ഒരു ദളിത് പെൺകുട്ടിയോട് സംസാരിച്ച വിനായകന്റെ മുഖത്ത് ആദ്യം അടിക്കുമായിരുന്നു… പടയ്ക്ക് എതിരെ പട പുറപ്പാടോടെ ഹരീഷ് പേരടി. Read More