ശവം വാരി എന്ന് കളിയാക്കിയവര്‍ നോക്കെടാ… ചേര്‍ത്ത് പിടിക്കാന്‍ പെണ്ണൊരുത്തി വന്നു ;ആലുവയിലെ ആംബുലന്‍സ് ഡ്രൈവര്‍ വിനുവിന്റെ വിവാഹം നടന്നു

എല്ലാവർക്കും ചെയ്യുന്ന ജോലിയോട് ഒരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തോടെ തന്നെ …

ശവം വാരി എന്ന് കളിയാക്കിയവര്‍ നോക്കെടാ… ചേര്‍ത്ത് പിടിക്കാന്‍ പെണ്ണൊരുത്തി വന്നു ;ആലുവയിലെ ആംബുലന്‍സ് ഡ്രൈവര്‍ വിനുവിന്റെ വിവാഹം നടന്നു Read More »