വിശാൽ നായകൻ ആകുന്ന ലാത്തിയുടെ ടീസർ പോസ്റ്റർ റീലീസ് ചെയ്യുന്നത് മലയാളത്തിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ.

തമിഴ്‌ സിനിമ പ്രേക്ഷകരുടെ ഇടയിൽ നിരവധി ആരാധകരുള്ള യുവതാരമാണ് വിശാൽ. വിശാൽ നായകനാകുന്ന …

വിശാൽ നായകൻ ആകുന്ന ലാത്തിയുടെ ടീസർ പോസ്റ്റർ റീലീസ് ചെയ്യുന്നത് മലയാളത്തിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ. Read More »