നിറവയറുമായി യുവയ്ക്ക് ഒപ്പം നൃത്തം ചെയ്തു മൃദുല, ഏറ്റെടുത്ത് ആരാധകർ.

മിനിസ്ക്രീൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് സുപരിചിതനായ താരങ്ങളാണ് യുവ കൃഷ്ണനെയും മൃദുല വിജയും. ഇരുവരും വിവാഹിതരായത് …

നിറവയറുമായി യുവയ്ക്ക് ഒപ്പം നൃത്തം ചെയ്തു മൃദുല, ഏറ്റെടുത്ത് ആരാധകർ. Read More »